Indhold

Nyt Perspektiv Aps, Gl. Kongevej 163, DK- 1850 Frederiksberg C, tel +45 2097 4260, info@nytperspektiv.net

 

Bogen er blevet til i samarbejde med Institut for Ledelse og Innovation

 

© Nyt Perspektiv Aps

 

Når Ledelse sker...

- mellem viden og væren

Bogens indhold

 

Bogen er opbygget, så del 1 drejer sig om at undersøge nye tanker og tilgange til brudfladen mellem det værende, det at være til stede og den viden, vi løbende skaber om ledelse. Vi præsenterer en arkitektur-metafor og en transversalmodel, som jo nødvendigvis er mønstre, men som forhåbentlig kan hjælpe med at begribe denne brudflade.

 

I del 2 lægger vi vægten på metaforen som opdagelsesrejsende og drager på opdagelse i historier om ledelse, hvor teorier og modeller om ledelse ses i lyset af at kunne skabe mening (og dermed mønstre), også selvom udgangspunktet er intuition og tilfældigheder mere end klippefast viden eller subjektive fortolkninger.

 

Vi afslutter bogen med del 3, hvor vi giver læseren mulighed for at fordybe sig i nogle af de teorifelter, som bogen bygger på.