Om bogen

Nyt Perspektiv Aps, Gl. Kongevej 163, DK- 1850 Frederiksberg C, tel +45 2097 4260, info@nytperspektiv.net

 

Bogen er blevet til i samarbejde med Institut for Ledelse og Innovation

 

© Nyt Perspektiv Aps

 

Når Ledelse sker...

- mellem viden og væren

Transversaler og intuition

 

Vi forsøger gennem bogen at finde frem til intuitionens arnested gennem brugen af udtrykket transversal, der betyder ”at vende på tværs”.

 

Transversalerne er vores viden og væren, der kan ses som forholdet mellem tekst og billede, hvor teksten forsøger at skabe en entydig mening og billedet forsøger at opretholde en mangetydighed i tolkningen. Det er som to uforenelige akser, der begge medvirker til at skabe forståelse.

 

Hvis vi prioriterer intuitionen højest, så bør vi lægge mest vægt på billedsiden, hvor mangfoldigheden byder sig til, og mulighedsrummene er åbne og uafsluttede.

 

I samme øjeblik vi inddrager sproget og forsøger at danne mening med det sete fastfryses fortolkningen.